Eldsjälen

Fortifikation, befästningar, bunkrar, fort…

Visst är det spännande med med den där dörren som leder rakt in i berget. Vad har militären haft för sig där ute på ön med alla förbudsskyltarna?

Hemliga befästningar har under hela 1900-talet byggts i hela vårt avlånga land. Både vid kusterna och långt in i djupa skogen men även mitt i städerna har det byggts anläggningar för rikets försvar och befolkningens skydd. Eftersom det mesta som anknyter till detta ämne, tidigare varit och i vissa fall fortfarande är, omgärdat av sträng sekretess är det inte så många som känner till dem och deras funktion. Det har inte skrivits några tidningsreportage inte heller har det visats några tv-inslag. När nu dessa anläggningar går ur tiden sker det ofta helt i tysthet och utan protester från allmänheten. Det är kanske inte så konstigt eftersom ingen vetat om dess existens. Eftersom riksdag och regering inte anser att det finns något hot om invasion har de gett försvarmakten direktiv om en ny inriktning. Försvarsmakten har i denna tid av omstöpning inte ansett att de då behöver dessa anläggningar och har då sagt upp hyresavtal med fortverket som äger dem. Fortverket i sin tur har inte sett någon annan utväg än att stänga dem efter att först ha sanerat (rivit ut allt som finns) och sedan gjutit igen inslagen. Efter ett par år är det nästan omöjligt att se vad som funnits där.

En stor del av vår militärhistoria har alltså helt försvunnit utan att ha lämnat några spår. Det är nästan uteslutande tack några entusiaster som vissa anläggningar sparats och nu kan visas upp för eftervärlden. Jag vill rikta ett uppriktigt tack till dessa envisa själar som nu räddat ett kulturarv. Jag vill också tacka dem som dokumenterat det som en gång funnits och gjort dokumentationen tillgänglig för alllmänheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − 5 =